English
   Inde > Calcutta - Kolkata > Calcutta > Victoria House
Guide de visite : Victoria House
Victoria House


Section 10 sur 12
Calcutta - Edifice(s)
Région en relation : Calcutta - Kolkata

Voir le tabloid
Lieu(x) en relation    
Calcutta
Victoria House (1)